BOOMz อย่าบ่น (รักอย่าบ่น FFK Parody)

BOOMz อย่าบ่น (รักอย่าบ่น FFK Parody)

จากเนื้อเพลงรักอย่าบ่นของ FFK ที่เคยแปลงไว้เมื่อปี 2015 โน่น (http://bit.ly/2V6wb1j) แล้วไม่ได้ทำคลิปออกมา

ในโอกาสที่เกม BOOMz จะยุติการให้บริการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 ที่จะถึงนี้ ก็เลยร้องออกมาให้ได้ฟังกัน เพื่อรำลึกถึงเกม BOOMz นั่นเองครับ

(เพิ่มเติม…)